Finanse

Unieważnienie kredytu frankowego – kiedy przedawniają się roszczenia kredytobiorców?

• Zakładki: 41


Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego w walucie obcej, takiej jak frank szwajcarski, była dla wielu osób korzystnym rozwiązaniem ze względu na niższe oprocentowanie. Niemniej jednak, wahania kursów walut mogły doprowadzić do sytuacji, w której raty kredytowe znacznie wzrosły, powodując trudności finansowe dla kredytobiorców. Niekorzystne dla frankowiczów umowy kredytowe, zawierające klauzule abuzywne, dodatkowo przyczyniają się do coraz trudniejszej spłaty rat kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego. W takich przypadkach, coraz więcej frankowiczów składa pozew o unieważnienie umowy kredytowej. Jednak istnieje istotny aspekt prawny, którym jest przedawnienie roszczeń. Kiedy i jakie roszczenia kredytobiorców przedawniają się w kontekście unieważnienia kredytu frankowego?

Kiedy może być za późno na unieważnienie kredytu frankowego?

Przedawnienie to zasada prawa cywilnego, która określa ograniczony czas, w jakim strony umowy mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Celem tej zasady jest zapewnienie pewności prawnej i zabezpieczenie przed długotrwałymi sporami. Okres przedawnienia zależy od rodzaju roszczenia i regulacji prawnych danego kraju.

Kredytobiorcy, którzy chcą unieważnić umowę kredytową we frankach, często opierają swoje roszczenia na podstawach takich jak błąd woli, dezinformacja, nadużycie przez bank, naruszenie dobrych obyczajów lub brak zrozumiałości umowy. Jeśli sąd uzna, że istnieją podstawy do unieważnienia umowy, może orzec, że umowa jest nieważna od samego początku.

Przedawnienie roszczeń w kontekście unieważnienia kredytu frankowego

Przedawnienie roszczeń kredytobiorców w związku z unieważnieniem kredytu frankowego jest kwestią złożoną i zależy od prawa obowiązującego w danym kraju. W Polsce, na przykład, ogólny okres przedawnienia wynosi 10 lat do 2018 oraz 6 lat w późniejszym okresie, licząc od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, że kredytobiorca ma 10 lub 6 lat od momentu, w którym dowiedział się o ewentualnym naruszeniu swoich praw, aby dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Należy pamiętać, że bieg przedawnienia liczony jest od chwili, gdy kredytobiorca dowiedział się o możliwości wstąpienia na drogę sądową. Banki mogą coraz skuteczniej podnosić, że frankowicz o takiej możliwości wiedział znacznie wcześniej, niż wniósł pozew – w mediach nie brakuje bowiem przekazów o skutecznych unieważnieniach kredytów frankowych.

Unieważnienie kredytu frankowego może być oparte na różnych podstawach prawnych, a roszczenia kredytobiorców przedawniają się w zależności od obowiązujących przepisów prawnych w danym kraju. Osoby, które chciałyby unieważnić kredyty frankowe Legnica, powinny skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym i finansowym, aby zrozumieć, kiedy ich roszczenia mogą przedawnić się i jakie są ich opcje prawne.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
39 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *