Finanse

Kredyt we frankach a upadłość banku – co to oznacza dla frankowiczów?

• Zakładki: 87


Choć upadłość banku wydaje się mało realnym scenariuszem, to wszczęta wobec Getin Noble banku przymusowa restrukturyzacja spowodowała, że mnożą się pytania o to, co stanie się, jeśli bank upadnie. Sama przymusowa restrukturyzacja również wywołuje szereg daleko idących konsekwencji. 

Ryzyko upadłości banku – czy frankowicze powinni spieszyć się z pozwem o unieważnienie umowy kredytowej?

Ewentualna upadłość banku nie oznacza, że umowa przestaje istnieć, a kredytobiorca zostaje zwolniony z długu. Innymi słowy – upadłość banku na pewno nie stanowi rozwiązania problemu z kredytem frankowym.

Kredytobiorca, który wystąpi na drogę sądową i nie będzie dysponował prawomocnym wyrokiem sądu stwierdzającym nieważność umowy kredytowej – z prawnego punktu widzenia nadal pozostaje zobowiązany do regulowania rat kredytu. Jeśli jednak sąd stwierdzi nieważność umowy, a kredytobiorca zapłacił bankowi już więcej, niż sam od banku otrzymał, może się okazać, że wszczęcie przymusowej restrukturyzacji banku czy też jego późniejsza upadłość uniemożliwi kredytobiorcy otrzymanie zwrotu nadpłat.

W tych warunkach wszyscy kredytobiorcy, którzy posiadają kredyt w banku o niepewnej sytuacji finansowej powinni rozważyć podjęcie kroków prawnych zanim będzie za późno. Doświadczona kancelaria frankowa może w takiej sytuacji doradzić optymalny sposób postępowania. Wydaje się, że szczególnie spieszyć powinni się ci kredytobiorcy, którzy nadpłacili już udostępniony im przez bank kapitał. W przypadku bowiem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji czy tym bardziej w razie upadłości banku może się okazać, że każda kolejna rata, którą spłacają, będzie już nie do odzyskania. Warto w takiej sytuacji jak najszybciej złożyć pozew o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, zawierający także wniosek o zabezpieczenie powództwa.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
204 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *