Finanse

Dane księgowe jako podstawa analizy finansowej biznesu

• Zakładki: 44


Dane księgowe służą nie tylko ustaleniu podatku dochodowego. Oprócz tego w XXI wieku wykorzystuje się je również podczas analizy przedsiębiorstwa. To właśnie ewidencja księgowa stanowi podstawę podczas oceny kondycji finansowej firmy. To jeszcze nie wszystko, ponieważ z użyciem tych informacji możliwe jest również estymowanie (prognozowanie) przyszłych wyników finansowych. Jeśli ewidencja jest prowadzona w sposób zgodny z przepisami (takie usługi oferuje m.in. biuro rachunkowe Marki), dane te można wykorzystać na potrzeby analizy.

Dane księgowe jako podstawa analizy finansowej przedsiębiorstwa

Dane na temat operacji gospodarczych są wprowadzane do ewidencji księgowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu możemy dokładnie prześledzić, jak kształtowały się przychody i koszty – takie analizy możemy przeprowadzać nie tylko dla konkretnego roku, ale także poszczególnych kwartałów lub nawet miesięcy.

Oprócz tego informacje księgowe są pomocne podczas ustalania płynności finansowej w przedsiębiorstwie, przez co rozumie się relację aktywów obrotowych (gotówka, zapasy itp.) oraz  zobowiązań krótkoterminowych (bieżących).

Z kolei zestawienie wartości i struktury zobowiązań może okazać się cennym źródłem informacji podczas analizy zadłużenia spółki. Dzięki danym, które są z faktur wprowadzane do systemu komputerowego, można ustalić, jakie zobowiązania wobec dostawców ma badane przedsiębiorstwo.

Last but not leastdane z systemów księgowych można wykorzystać również – a może nawet przede wszystkim – podczas analizy rentowności, czasem określanej również jako zyskowność. Wskaźnik ten pokazuje, jaką część procentową przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
110 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *