Firma

Certyfikacja ISO 37001 – jak może pomóc Twojej organizacji?

• Zakładki: 46


Reputacja to ważne aktywo, szczególnie dla firm notowanych na giełdzie. Certyfikacja ISO 37001 potwierdza fakt wdrożenia i funkcjonowania systemu antykorupcyjnego w organizacji. Dlaczego warto wzbogacić kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa o elementy etyczne? Sprawdź!

Certyfikacja ISO 37001 – co to jest i dla kogo?

Obowiązująca definicja określa korupcję jako: „oferowanie, obiecywanie, dawanie, przyjmowanie lub nakłanianie do nienależnej korzyści o dowolnej wartości (która może być finansowa lub niefinansowa) z naruszeniem obowiązującego prawa (…)”. Certyfikacja ISO 37001 (ABMS) to potwierdzenie prowadzonych w firmie działań antykorupcyjnych. Wdrożenie ISO 37001 zalecane jest szczególnie organizacjom, które chcą udoskonalić swój system zarządzania. Omawiana norma porusza następujące aspekty dotyczące działań przedsiębiorstw:

 • korupcja w sektorach: publicznym, prywatnym oraz non-profit;
 • korumpowanie przez organizację lub korumpowanie organizacji;
 • korumpowanie przez pracowników firmy działający w jej imieniu lub na jej korzyść;
 • korumpowanie przez partnerów biznesowych firmy;
 • korumpowanie pracowników firmy w związku z jej działaniami;
 • korumpowanie partnerów biznesowych organizacji w związku z działaniami organizacji;
 • korumpowanie bezpośrednie i pośrednie.

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi może być wdrożony w praktycznie w każdym rodzaju firmy i organizacji. ISO 37001 sprawdzi się w:

 • dużych organizacjach i firmach;
 • małych i średnich przedsiębiorstwach;
 • organizacjach publicznych i non-profit;
 • organizacjach pozarządowych. 

Certyfikacja ISO 37001 – jakie przynosi korzyści firmie?

Wdrożenie systemu antykorupcyjnego przynosi firmie wiele korzyści, należą do nich m.in.:

 • zewnętrzne potwierdzenie dla klientów i interesariuszy, że firma działa zgodnie z prawem i że potępia wszelkie działania naruszające zasady prawne i etyczne;
 • zyskanie pewności, że wszystkie osoby działające w imieniu firmy i na jej rzecz (dostawcy, podwykonawcy, pośrednicy) postępują etycznie i uczciwie;
 • mobilizowanie na rzecz przeciwdziałania korupcji;
 • zwiększenie zaufania i wiarygodności w oczach klientów, partnerów biznesowych, urzędów i organizacji;
 • zbudowanie profesjonalnego wizerunku firmy;
 • transparentność działania;
 • wzrost bezpieczeństwa;
 • minimalizacja strat. 

Certyfikacja to ostatni krok wdrożenia systemu antykorupcyjnego w organizacji. Certyfikat wystawiany jest wtedy, kiedy firma spełni wszystkie wymogi określone w normie PN-EN 37001. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Centre of Excellence.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
61 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *