Firma

Metoda OKR – jak zarządzać celami w organizacji?

• Zakładki: 43


OKR to obecnie najskuteczniejsza metoda zarządzania celami organizacji. Stosują ją między innymi właściciele i menedżerowie Turkusowych Organizacji, startupów oraz firm IT. Na czym polega metoda OKR?

Metoda OKR – co to jest?

OKR to skrót od Objective Key Results (O – Objective – osiągnięcie, KR – Key Results – Kluczowe Rezultaty). W metodzie tej wyznacza się najczęściej jeden cel na rok i na najbliższy kwartał oraz od dwóch do czterech kamieni milowych, które mierzą realizację osiągnięć. Model OKR to nie tylko kluczowe, jasno sprecyzowane i ambitne cele, lecz także cały proces ustalania priorytetów i praktyk. Aby metoda przyniosła oczekiwane rezultaty należy wprowadzić 5 kluczowych zasad. Przyjrzyjmy się im. Cel do osiągnięcia powinien być ambitny, jasny i zrozumiały w metodzie OKR cel/osiągnięcie to także misja, która motywuje nas do realizacji wyznaczonego planu. Zespoły powinny tworzyć własne, ambitne cele, które powinny być także spójne z głównym celem organizacji. 

Kluczowe Rezultaty (KR) powinny być mierzalne i konkretne


Kluczowe Rezultaty to zbiór 2-4 kamieni milowych, które pozwalają na bieżące monitorowanie postępów. Do jednego osiągnięcia należy stworzyć maksymalnie 4 KR. Dobrze określone Kluczowe Rezultaty, to takie, które można łatwo ocenić. 

Cele oraz postępy powinny być przejrzyste dla każdej osoby w organizacjiMetoda OKR, aby była skuteczna musi być zrozumiała dla wszystkich osób w firmie. Dzięki temu, każdy pracownik wie, w jaki sposób jego praca wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Wszyscy mają wtedy możliwość śledzenia postępów, a także wprowadzania ewentualnych zmian mających na celu poprawę efektywności pracy. 

Plany powinny być ustalane kwartalnie, a z każdych niezrealizowanych OKR należy wyciągać naukę na przyszłość

Ustalanie celów  na najbliższy kwartał przynosi lepsze rezultaty niż comiesięczne planowanie. Po zakończonym kwartale należy podsumować i ocenić realizację celu. W przypadku niezrealizowania osiągnięć należy wyciągnąć wnioski, aby uniknąć w przyszłości powtarzania tych samych błędów. 

Metoda OKR to proces w którym ważna jest akceptacja, docenianie oraz otwartość na nieustanną naukę


W metodzie OKR ustala się bardzo ambitne cele, dlatego też, jeżeli zespół osiągnie się przykładowo 80% efektu, to i tak będzie to bardzo dobry rezultat. Natomiast, jeżeli zespół cały czas osiąga 100% realizacji swoich celów, być może to znak, że są one za proste.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Perfect Circle – https://perfectcircle.pl/.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
40 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *