Firma

Kiedy trzeba uwierzytelnić tłumaczenie? Odpowiada tłumaczka przysięgła Danuta Olszewska

• Zakładki: 46


Uwierzytelnianie tłumaczeń jest szczególnie ważne w przypadku dokumentów urzędowych, prawnych lub medycznych, gdyż błędy w tłumaczeniu mogą mieć poważne konsekwencje. Uwierzytelnianie tłumaczeń może być wykonywane przez profesjonalnych tłumaczy lub instytucje certyfikujące.

W każdej sytuacji, gdy musisz formalnie potwierdzić, że dany dokument jest oficjalny i autentyczny, będziesz musiał skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, czyli specjalisty z odpowiednimi kwalifikacjami. Osoba ta w odróżnieniu od zwykłego tłumacza musi przystąpić do egzaminu państwowego, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być osobą karaną za umyślne przestępstwa, przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, a także mieć przynajmniej tytuł magistra. Po zdaniu egzaminu tłumacz zostaje zaprzysiężony przez Ministra Sprawiedliwości i otrzymuje swoją pieczęć.

Jakie dokumenty wymagają uwierzytelnienia?

  • Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa.
  • Świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów.
  • Umowy sprzedaży. 
  • Akty własności.
  • Dokumentacja medyczna. 
  • Karta pojazdu, dowody rejestracyjne.

Tłumacz przysięgły angielski Warszawa zajmie się umowami spółki i jej statutami, fakturami, odpisami z KRS, zaświadczeniami z US i ZUS, wypisami z rejestru handlowego, a ponadto decyzjami i wyrokami sądowymi.

Jakie są korzyści z uwierzytelniania tłumaczeń?

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Uwierzytelnianie tłumaczeń jest procesem, który zapewnia wiarygodność i autentyczność przekładu. Daje również pewność, że dokumenty są poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność za przekład. Jeżeli klient poniesie straty wynikające z błędów w tłumaczeniu, może wnioskować o odszkodowanie finansowe.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *