Inwestycje

Zarządzanie ryzykiem w firmie faktoringowej

• Zakładki: 46


Faktoring, podobnie jak innego rodzaju usługi finansowe, obarczone są różnego rodzaju ryzykiem. Chociaż w przypadku faktoringu jest ono nieco mniejsze niż w przypadku usług kredytowych, firmy faktoringowe muszą sprawnie zarządzać ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności finansowej i operacyjnym. W przypadku dwóch ostatnich efektywne zarządzanie ryzykiem możliwe jest dzięki systemom informatycznym.

Jak oprogramowanie do faktoringu pozwala zarządzać ryzykiem w firmie faktoringowej?

Zaawansowane oprogramowanie do faktoringu to system, który pozwala zarządzać ryzykiem w firmie faktoringowej na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności jest to możliwe dzięki automatyzacji procesów biznesowych, szczególnie takich jak weryfikacja klienta, ocena zdolności kredytowej, ocena sytuacji finansowej kontrahentów klienta oraz wydajny scoring. System do faktoringu usprawnia wszystkie te procesy – weryfikacja tożsamości odbywa się za pomocą SMS-ów lub przelewów bankowych, zaś dzięki integracji programu z zewnętrznymi bazami, ocena kredytowa przeprowadzana jest na podstawie uwierzytelnionych danych. Wszystko odbywa się w sposób automatyczny, co przyspiesza procesowanie i prowadzi do szybkiego sfinalizowania umowy na usługi faktoringowe. Oprogramowanie do faktoringu automatyzuje także pracę komitetu kredytowego.

System do faktoringu dokonuje oceny obecnej sytuacji finansowej klienta oraz jego kontrahenta również w trakcie trwania umowy i świadczenia usług faktoringowych. Umożliwia to szybką reakcję, w przypadku zmiany sytuacji finansowej klienta lub kontrahenta – możliwe jest wówczas wypowiedzenie umowy lub zaproponowanie dodatkowych usług bądź zwiększenie limitu. Faktor efektywnie zarządza ryzykiem,  dysponuje instrumentami do skutecznej windykacji, ale może także zwiększyć sprzedaż, gdy obecna sytuacja finansowa klienta na to pozwala.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Rebit.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
19 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *